888 จะทบทวนการดำเนินงานของสหรัฐฯ และยุติข้อตกลง Sports Illustrated