อดีตผู้ติดการพนันเข้าร่วมกับราศีกุมภ์เพื่อช่วยเหลือ